ჩვენ შესახებ

 
თემქის დას. III-მ/რ, V კვარტ. რომელაშვილის ქ. #21 598 933 355 phesvebi@yahoo.com

სკოლა რეპეტიტორის გარეშემიღება

  პირველ კლასში მოსწავლეები მიიღებიან სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრებისა და სასკოლო მზაობის ფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკური ტესტის შედეგების გათვალისწინებით. პირველ კლასში მოსწავლეთა ჩასარიცხად წარმოდგენილი უნდა იყოს:
 • 1. მშობლის განცხადება
 • 2. დაბადების მოწმობა (ასლი);
 • 3. ორი ფოტოსურათი (3X4);
 • 4. ჯანმრთელობის ცნობა;
 • 5. მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები;
 •   II-XIIკლასებში მსურველები ჩაირიცხებიან გასაუბრებისა და ცალკეულ საგნებში ტესტირების შედეგების მიხედვით.
 • 1. განცხადება
 • 2. მოსწავლის პირადი საქმე (სკოლის ბეჭდით დამოწმებული);
 • 3. დაბადებისმოწმობა (ასლი);
 • 4. ბრძანების ამონაწერი, მოსწავლის სკოლიდან ამორიცხვის თაობაზე;
ყველა უფლება დაცულია ©
© სკოლა ლიცეუმი "ფესვები"