ჩვენ შესახებ

 
თემქის დას. III-მ/რ, V კვარტ. რომელაშვილის ქ. #21 598 933 355 phesvebi@yahoo.com

სკოლა რეპეტიტორის გარეშე2022-2023 სასწავლო წლის კალენდარი


სასწავლო წლის ხანგრძლივობა და სასწავლო რეჟიმი განისაზღვრება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ რეკომენდირებული გრაფიკით. სას წავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტრს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები.

სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. სასწავლო დღეების ობიექტური მიზეზებით გაცდენის შემთხვევაში, გაცდენილი სასწავლო დღეების ცხრილით გათვალისწინებული საგნების სწავლება მოხდება შაბათ დღეს.

2022-2023 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეები:

უქმე დღეები

14.10.2022

სვეტიცხოვლობა

23.11.2022

გიორგობა

01-02. 01.2023

ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები

07.01.2023

შობა

03.03.2023

დედის დღე

08.03.2023

ქალთა საერთაშორისო დღე

09.04.2023

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე

09.05.2023

ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

12.05.2023

ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე

26.05.2023

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე


სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია 6 დღიანი სწავლებაც. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ:


  • ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;
  • ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები; ამ შემთხვევაში სკოლა ვალდებულია ინფორმაცია მიაწოდოს სამინისტროს;
  • გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ სამინისტროსთან შეთანხმებით.

I-XII კლასებში გაკვეთილის ხანგძლივობაა 45 წუთი.

გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი, როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა შემდეგ შემთხვევებში:

  • ა) ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.) შეამციროს მაქსიმუმ 10 წუთით;
  • ბ) სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიების ჩატარების დროს გაზარდოს მაქსიმუმ 10 წუთით.

გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგრძლივობაა 5 წუთი, მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგრძლივობა შეადგენს 15 წუთს.

კალენდარი
2022-2023 სასწავლო წლის დაწყების, დამთავრების, არდადეგების, დასვენების დღეების გრაფიკი.

კლასი

სასწ. წლის

დაწყება/

დამთავრება

I სემესტრი

II სემესტრი

ზამთრის

არდადეგები

სააღდგომო

არდადეგები

დასვენებისდღეები

I

15.09.22-

15.06.23

15.09.2229.12.19

16.01.22-

15.06.23

30.12.22-

16.01.23

14.04.23-

24.04.23

14.10.22

23.11.22

3.03.223

8.03.23

9,04,23

9.05.19

12.05.23

26.05.23

II - XI

15.09.22-

15.06.23

15.09.2229.12.22

16.01.22-

26.06.23

30.12.22-

16.01.23

14.04.23-

24.04.23

14.10.22

23.11.22

3.03.223

8.03.23

9,04,23

9.05.19

12.05.23

26.05.23

XII

15.09.22 _

20.05.23

15.09.2229.12.22

16.01.22–

20.05.23

30.12.22-

16.01.23

14.04.23-

24.04.23

14.10.22

23.11.22

3.03.223

8.03.23

9,04,23

9.05.19

12.05.23

26.05.23


მოსწავლეების დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა I-XII კლასებში არის 20. მოცემული კონტიგენტით, მოსწავლეებს ექნებათ შედეგიანი სწავლის საშუალება. მასწავლებელს კი ეს სისტემა სასწავლო პროცესის ჯეროვნად დაგეგმვისა და განხორციელების საშუალებას მისცემს.

ინგლისური ენისა და მათემატიკის სწავლებისას კლასი იყოფა ორ ჯგუფად. გაყოფილი ჯგუფები ინგლისურში დაკომპლექტებულია მოსწავლეთა ცოდნის დონის გათვალისწინებით.

ყველა უფლება დაცულია ©
© სკოლა ლიცეუმი "ფესვები"